Υπηρεσίες κοστολόγησης

Οι υπηρεσίες Κοστολόγησης της JPVsolutions, περιλαμβάνουν:

• Εξεύρεση, υπολογισμός και ανάλυση του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών της Επιχείρησης.
• Σύγκριση, ανάλυση και ερμηνεία απολογιστικού με το πραγματικό κόστος των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Εξέρευση λύσεων για μείωση του κόστους των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Κατηγοριοποίηση και κοστολόγηση σε όλα τα προϊόντων και τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τις Επιχειρήσεις. (CostAnalysis).
• Αξιολόγηση και συζήτηση σχετικά με τα ευρήματα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με τη Διοίκηση της επιχείρησης.