Η JPV solutions παρέχει οικονομοτεχνικές – χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως:

• Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας επενδύσεων.
• Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη σε πάσης φύσεως Εγχώρια και Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Προγράμματα στο πλαίσιο διαχείρισης Εθνικών και Κοινοτικών πόρων και προγραμμάτων.
• Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων.
• Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων για την αναδιάρθρωση των δανείων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
• Κατάθεση Αιτήσεων για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό.
• Εξειδικευμένες υπηρεσίες εύρεσης χρηματοδοτήσεων από ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς – εθνικούς και διεθνείς (VCs, Hedge Funds, Private Equity Funds, Family Offices κλπ).