Δημοσκοπήσεις

Η JPV solutions αναλαμβάνει μετρήσεις κοινής γνώμης για κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, φορείς και Μ.Μ.Ε. Επιπρόσθετα προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης της εικόνας πολιτικών προσώπων και επεξεργασίας ποιοτικών χαρακτηριστικών μελών, οπαδών και ψηφοφόρων.

Στατιστική ανάλυση

Η  JPV solutions αναλαμβάνει σύνθετες στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού της SPSS της IBM, και του RStudio.

Έρευνα και Αγορά

Η έρευνα είναι από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για κάθε επιχείρηση που θέλει να γνωρίζει τις τάσεις της αγοράς, τη θέση της μέσα σε αυτήν και τις δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Πολιτική Επικοινωνία

Σε συνδυασμό με την Δημοσκόπηση, η πολιτική επικοινωνία αναλαμβάνει την διαμόρφωση του κεντρικού πολιτικού μηνύματος, τις σχέσεις του πολιτικού με τα Μ.Μ.Ε. και τους ψηφοφόρους του, καθώς επίσης και την οργάνωση του Πολιτικού του γραφείου