Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

• Οργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ανάγκες Ιδιωτικών Οργανισμών.
• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Mentoring επί των υφισταμένων Επιχειρήσεων.

• Διοργάνωση event

Εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης στελεχών επιχειρήσεων / εταιρειών

• Ηγεσία & management
• Τεχνικές πωλήσεων
• Διαχείριση & εξυπηρέτηση πελατών
• Εμφάνιση & συμπεριφορά
• Στόχοι & προσωπική ανάπτυξη
• Διαχείριση χρόνου, αλλαγών, άγχους και κρίσεων
• Ανάπτυξη ομαδικότητας & συνεργασίας
• Τεστ προσωπικότητας

Εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικής εξέλιξης

  • Στόχοι – όραμα
  • Αυτοβελτίωση
  • Ψυχολογία
  • Διαχείριση χρόνου, αλλαγών, άγχους και κρίσεων
  • Ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Τεστ προσωπικότητας