ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσιες σχέσεις είναι η λειτουργία διαχείρισης που δημιουργεί και διατηρεί αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του κοινού. Στόχος της JPV solutions είναι να δημιουργεί και να διατηρεί μια μακροχρόνια φήμη με σκοπό την υποστήριξη από το κοινό.
Οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος όπως για παράδειγμα να ανοίξουν νέες αγορές, να προσελκύσουν επενδυτές και χρηματοδοτήσεις.
Σε μια απαιτητική εποχή, η εταιρική εικόνα διαμορφώνεται και από τη συμμετοχή του κοινού. Έτσι η επικοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτή, ειλικρινής και διαφανής. Για αυτό το λόγο το PR είναι σήμερα ο πυρήνας της στρατηγικής επικοινωνίας κάθε μάρκας.
Στη JPV solutions σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε αποτελεσματικές στρατηγικές εταιρικής επικοινωνίας, κατανοούμε ευκαιρίες και ενθαρρύνουμε δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην προστιθέμενη αξία σας.

Η εταιρία συνεργάζεται με έμπειρους συνεργάτες και διαθέτει υπηρεσίες γραφείου τύπου (δελτία τύπου κ.λπ.), σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, μάρκετινγκ επιρροής, ανάπτυξη καμπανιών PR ή / και τοπική προσαρμογή και άλλα.
Οι δημόσιες και κυβερνητικές υποθέσεις αποτελούν άλλη μία υπηρεσία της εταιρείας JPV solutions, έχοντας ως στόχο την οικοδόμηση της γέφυρας και την επεξεργασία της συναίνεσης για το κοινό όφελος και τις κοινές αξίες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

Στο δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον, οι παραδοσιακές δυνατότητες διαχείρισης των θεμάτων και των κρίσεων μπορεί να φανούν ανεπαρκείς.

Οι δύσκολες καταστάσεις στις στιγμές κρίσης, απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των ανώτατων στελεχών και τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων.
Η προετοιμασία, μαζί με μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της διαχείρισης κρίσης είναι βασική παράμετρος για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της στρατηγικής επικοινωνιακής πολιτικής σε περιόδους έντασης.

ΜΜΕ

Στη σημερινή συγκυρία το πεδίο των ΜΜΕ είναι περίπλοκο και ευμετάβλητο.

Διατηρούμε ισχυρούς δεσμούς και μακροχρόνιες σχέσεις με σημαντικούς συντάκτες και δημοσιογράφους, και μακροχρόνιες σχέσεις με εκπροσώπους συγκεκριμένων τομέων των ΜΜΕ.

Η ανάπτυξη στοχοποιημένων στρατηγικών επικοινωνίας και ενεργειών δημοσιότητας έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών μας και των ΜΜΕ.

DIGITAL MARKETING

Δημιουργούμε Ιστορίες που έχουν αξία ώστε να διαμοιράζονται από το κοινό μας και να δημιουργούν engagement

Καθώς έχει αλλάξει ο τρόπος που απευθυνόμαστε στους καταναλωτές, πρέπει να στοχεύουμε όσους ενδιαφέρονται για το προϊόν και τις υπηρεσίες μας, δημιουργώντας παράλληλα μια μακροχρόνια σχέση μαζί τους. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό εργαλείων όπως: ανάλυση κοινού, social media και διαχείριση της κοινότητας, διαφήμιση, search marketing κ.α.